Kỹ sư xây dựng

🏢Địa điểm: shizuoka

💰Lương: 19.0 man / Tháng

Job xây dựng cầu đường Shizuoka. Đã có bạn kỹ sư làm. Lương 19 man. Nhà ở ga, điện, nước tổng 2 man. Pv đi làm luôn. Inbox.Job xây dựng cầu đường Shizuoka. Đã có bạn kỹ sư làm. Lương 19 man. Nhà ở ga, điện, nước tổng 2 man. Pv đi làm luôn. Inbox.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook