nông nghiệp

🏢Địa điểm: Nagoya

💰Lương: 17.0 man / Tháng

Thông báo: đơn hàng đặc định nông nghiệp cần 20 bạn nam 22-40 tuổi làm tại Nagano, lương cơ bản khoảng 34 triệu chưa tính làm thêm

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook