HÀN bán tự động

🏢Địa điểm: tokyo

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Tokutei-TOKYO
----
HÀN bán tự động, lương về tay k dưới 18man/ tháng( chưa tính tiền làm thêm) số lượng có hạn nhann tay dky!!
oanh nani

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook