kỹ sư xây dựng

🏢Địa điểm: Aichi

💰Lương: 25.0 man / Tháng

1/ job kỹ sư xây dựng.
Nhận các bằng liên quan tới xây dựng , trắc địa.
Các bạn đi shyu.
-Lương 1m/ ngày. Làm 8 tiếng
- Tháng 25 m. Tương ứng 25 ngày công
- Tỉnh: aichi
- Ngày nghỉ lễ không được tính lương.… Nhưng đi làm vào những ngày đó thì nhận lương theo chế độ đi làm của ngày lễ.
-phí job 5m
2/ job kỹ sư các ngành khối kỹ thuật bằng đh
- Công việc: thiết kế/Cad .
các máy sản xuất đóng gói chất lỏng, các máy tự động,...
- Địa điểm: kagayawaken-ayaseshi
-thời gian lv: 8h30-17h. (_giải lao 70')
-Lương: 20m/tháng. Thử việc 3 tháng. Nhưng lương không thay đổi
-Chế độ: thưởng 2 lần/năm
Trợ cấp đj lại: tối đa 2m/tháng

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook