.Nv hỗ trợ dhs trường tiếng

🏢Địa điểm: Saga

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

Chuyển việc OK.Nv hỗ trợ dhs trường tiếng Saga.Lương CB 18-20 man+chi trả toàn bộ đi lại+thưởng 2 lần+tăng lương.Chi tiết xem👇Chuyển việc OK.Nv hỗ trợ dhs trường tiếng Saga.Lương CB 18-20 man+chi trả toàn bộ đi lại+thưởng 2 lần+tăng lương.Chi tiết xem👇

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook