giàn giáo hoặc lái máy xây dựng

🏢Địa điểm: Tochigi

💰Lương: 23.5 man / Tháng

Tokutei. Cần 10 nam chuyển ngang visa giàn giáo hoặc lái máy xây dựng tại Tochigi. Lcb + trợ cấp 23,5 man. Free gạo, wifi ib ngay.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook