lắp ráp điện tử

🏢Địa điểm: Hiroshima

💰Lương: 13.9 man / Tháng

📣📣📣HÓT HÒN HỌT
Vẫn tuyển 30 nữ lắp ráp điện tử 1 năm MIỄN PHÍ XUẤT CẢNH làm việc tại HIROSHIMA,lcb:13.9 man,thực lĩnh có tăng ca từ 17-19 man
Đã có hàng trăm senpai
🔻🔹🔻🔹🔻🔹🔻🔹🔻🔹🔻🔹🔻🔹🔻🔹🔻
1💐Mấy a xăm trổ,mù màu muốn đi ,rồi U40 đổ lại đâu rồi e có đơn ngon thiệt ngon luôn nà
Tuyển9 nam xây dựng tổng hợp,dân dụng,cầu đường làm việc tại HYOGO
lcb:15.8… man,làm thêm nhiều luôn
22/6pv,12/2020 xc
Phí thấp
2💐Tuyển 14 nữ chế biến xúc xích,thịt nguội ,hun khói,thức ăn nhanh làm việc tại HYOGO
lcb:14.5 man
18/6 pv,12/2020 xc
3💐Tuyển 18 nam 12 nữ đóng gói mỹ phẩm làm việc tại TOKIO,SAITAMA
lcb:17 man,việc làm thêm nhiều
30/6pv,11/2020 xc
Đã có10 tts Việt Nam! Đang làm việc với thu nhập rất cao
4💐Còn 5 suất… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook