Kỹ sư thiết kế cầu đường

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Kỹ sư thiết kế cầu đường

Nơi làm việc:Tokyo
Lương cb:khoảng 40tr/tháng

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook