Sx bánh kẹo Nhật cung cấp các chuỗi nhà hàng, siêu thị

🏢Địa điểm: Mie

💰Lương: 17.0 man / Tháng

===Tokutei ngành tp và nhà hàng===

1/Tỉnh Mie

-Sx bánh kẹo Nhật cung cấp các chuỗi nhà hàng, siêu thị

-Lương: 17m/tháng.(Tb 210m/năm)

5 ngày /tuần.8h/ngày

Quá ngày,giờ sẽ tính vào tăng ca.

… -Thời gian cv: 7h-16h. - Công ty có thưởng, có tăng lương 2/Tỉnh tochigi -Cv: sx bánh gạo, bánh quy, các loại kẹo tươi. -Lương: 18,5m/tháng. Thực lĩnh: 15,8-18,9m/tháng. Đã gồm tăng ca - Thời gian cv: 8-21h và 12-21h -chế độ: có trợ cấp nhà ở 2m/tháng. Chế độ phúc lợi cho nữ 3/Tỉnh Kanagawa-yokohamashi -Cv: sx bánh mì kẹp, cơm hộp, bánh kẹo cung cấp các siêu thị, cửa hàng -Lương : 23,4m/tháng. Thực lĩnh 18.4m/tháng. -Thời gian cv: 8-16h và 9-17h 4/Tỉnh Tokyo -Cv: nv bếp cho nhà hàng thời trang -Lương: 23,5m/tháng -Thời gian cv: khung giờ 10h-24h -chế độ: có thưởng, tăng lương

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook