ngành Lái máy, buộc thép, giàn giáo

🏢Địa điểm: Aichi

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI

Tuyển các b TTS ngành Lái máy, buộc thép, giàn giáo

Lương CB: 22Man. Làm việc tại Aichi. Nhận 2 đầu Nhật - Việt.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook