Tokutei cần gấp nam xây dựng( đóng coppha)

🏢Địa điểm: osaka

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Tokutei cần gấp nam xây dựng( đóng coppha) ở osaka, lcb+trợ cấp 22man.
Nam lái máy, giàn giáo, lắp đặt tấm năng lượng mặt trời)ở tochigi.Lcb+trợ cấp 23,5man. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn.Ib để nhận đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook