Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 1,050 yen / giờ

😂😂Gấp thực phẩm tokutei 🙆🙆🙆
Công ty Vietcom thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Kanagawa Nhật Bản
😂Đơn hàng chế biến tokutei thực phẩm
😀Độ tuổi từ 21_35 tuổi
🤗Số lượng 12 Nữ và 12 nam
😁Thời gian thi… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook