Tuyển TSS quay lại lần 2 ngành hàn.

🏢Địa điểm: Saitama,Aichi

💰Lương: 21.0 man / Tháng

Theo diện Tokutei visa 5 năm. Là việc tại: Saitama, Aichi Lương cơ bản 21 man. 3form cuối cùng. Chi tiết inboxTuyển TSS quay lại lần 2 ngành hàn. Theo diện Tokutei visa 5 năm. Là việc tại: Saitama, Aichi Lương cơ bản 21 man. 3form cuối cùng. Chi tiết inbox

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook