Tokutei nông nghiệp-thực phẩm

🏢Địa điểm: HOKKAIDO

💰Lương: 17.4 man / Tháng

cần gấp 3 ban tts nông nghiệp ,4 bạn thực phẩm chuyển sang visa tokuteig gino ,làm ở hokaido,lương 17,4 man,mai 21/5 lúc 13h pv.cần gấp 3 ban tts nông nghiệp ,4 bạn thực phẩm chuyển sang visa tokuteig gino ,làm ở hokaido,lương 17,4 man,mai 21/5 lúc 13h pv.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook