Tuyển kĩ sư cơ khí

🏢Địa điểm: Wakayama

💰Lương: 20.0 man / Tuần

Tuyển kĩ sư cơ khí
Tinh Wakayama
Lương cb 20 man
Lấy đến 35 tuổi
Phí hợp lí
Lh: 0976349884

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook