Tokutei thủy sản(làm hàu)

🏢Địa điểm: Horoshima

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

Cần sll nam làm Hàu về nước đi lại visa Tokutei tại Hiroshima Thực nhận 18-20m, làm thêm nhiều 60h Pv ngayCần sll nam làm Hàu về nước đi lại visa Tokutei tại Hiroshima Thực nhận 18-20m, làm thêm nhiều 60h Pv ngay

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook