Xây Dựng (Giàn Giáo)

🏢Địa điểm: tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Gấpp. Visa Tokutei cần
7 nam đơn hàng
Xây Dựng (Giàn Giáo) - Tokyo
Lcb: 20 man, đi làm 4 thứ 7 được tính làm thêm. Nhận 2 đầu Việt - Nhật. Pv: 25/5 ib

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook