xưởng thịt, bánh mì

🏢Địa điểm: tokyo

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Tuyển 2 Nam làm xưởng thịt, bánh mì tại Tokyo.
Y/c TTS ngành CB thực phẩm sắp kết thúc 3 năm HOẶC các bạn đã thi đỗ kỹ năng 飲食料品製造業+chứng chỉ tiếng Nhật N4.Lcb 18man(+làm thêm
nhiều)

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook