TOKUTEI Tuyển 2 nữ làm nhà hàng

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 20.0 man / Tháng

❌TOKUTEI
Tuyển 2 nữ làm nhà hàng tại hokkaido
Yêu cầu : chăm chỉ , chịu khó không bỏ việc giữa chừng
Tiếng giao tiếp oke
Lương 20~
Có trợ cấp, có thưởng 30m/năm
Chuyên ca đêm : 17h-3h
Đã có 2 tts người việt

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook