Tokutei hàn xì

🏢Địa điểm: Chiba

💰Lương: 19.8 man / Tháng

Nhận cả chuyển ngang tại nhật
Yêu cầu có 3kyuu

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook