Chế biến thực phẩm , cơ khí- hàn , chế biến thuỷ sản quay lại TOKuTEI

🏢Địa điểm: Tokyo,Saitama,Nagano,Hokkaido

💰Lương: 18.0 man ~ 23.0 man / Tháng

Hỗ trợ 10 bạn chuyên ngành Chế biến thực phẩm , cơ khí- hàn , chế biến thuỷ sản quay lại TOKuTEI

Địa điểm : Tokyo , saitama, nagano , saporo

Lương 18-23 man chưa làm thêm

Mn ib or. Lh 0981-882-772

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook