Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Kanagawa,Chiba

💰Lương: 19.0 man / Tháng

Tokutei thực phẩm nam chuyển ngang. Làm mỳ udon tại kanagawa hoặc chiba. Lcb từ 19 man hoặc hơn theo năng lực. Đã có senpai diện tokutei. Ib ngay

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook