TOKUTE - xây dựng (lắp hệ thống ga, ht điều hoà, hà nước)

🏢Địa điểm: aichi

💰Lương: 18.0 man ~ 22.0 man / Tháng

Những đơn hàng tokutei và 正社員 sau mùa dịch 👍👍👍

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook