Tokutei chế biến tp

🏢Địa điểm: kanto , kansai

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Tokutei chế biến tp
Vùng kanto , kansai
Tuyển 20nam / nữ
Lcb 20m / tháng khu vực HCM ib ạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook