TOKUTEI THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 15.0 man ~ 20.0 man / Tháng

[KANAGAWA] TUYỂN 8 NAM ĐƠN TOKUTEI THỰC PHẨM LÀM MỲ, THỰC LĨNH 15-20MAN, PHÍ CHỈ 1XXX, NHẬN CHUYỂN NGANG TẠI NHẬT, IB NHẬN ĐƠN: 093-443-8889[KANAGAWA] TUYỂN 8 NAM ĐƠN TOKUTEI THỰC PHẨM LÀM MỲ, THỰC LĨNH 15-20MAN, PHÍ CHỈ 1XXX, NHẬN CHUYỂN NGANG TẠI NHẬT, IB NHẬN ĐƠN: 093-443-8889

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook