Tokutei Nhà hàng

🏢Địa điểm: Tokyo,Chiba,Saitama,Kanagawa

💰Lương: 20.8 man / Tháng

Đơn tuyển Nhân viên chính thức(seishain), chỉ tuyển đầu Nhật

Ngành: Nhà hàng(tokutei ginou)

Đối tượng: Tiếng Nhật kaiwa N3 trở lên, có bằng tokutei ginou

NHÀ HÀNG, thuế thu nhập các năm không quá 170man

Lương:… 208000~208000 Thưởng: 2 lần/1 năm Tăng lương: 2 lần/1 năm Số lượng:10~15 người Địa điểm: Saitama,chiba,tokyo,kanagawa In để có thông tin chi tiết

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook