Tokutei ngành thực phẩm

🏢Địa điểm: mie

💰Lương: 1,050 yen / giờ

🔰🉐Tokutei ngành thực phẩm 🔰🉐Xưởng bánh kẹo Mie-ken 🔰🉐Lương 1050 ㊗️Miễn phí 100% phí giới thiệu việc làm và chuyển đổi visa

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook