Kỹ sư cơ khí

🏢Địa điểm: Chiba

💰Lương: 200.0 man ~ 400.0 man / năm

Đơn IT về
Phỏng vấn luôn nếu hồ sơ đạt yêu cầu
Ai quan tâm ib em nhé

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook