kim loại (工場板金)

🏢Địa điểm: Gunma

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Tokutei chuyển ngang. Cần 1 bạn nam ngành 工場板金 làm tại gunma. Lcb từ 20 man trở lên. Ib để biết thêm thông tin.Tokutei chuyển ngang. Cần 1 bạn nam ngành 工場板金 làm tại gunma. Lcb từ 20 man trở lên. Ib để biết thêm thông tin.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook