TOKUTEI THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: kanto

💰Lương: 20.0 man / Tháng

[TOKUTEI THỰC PHẨM ]
KANTO - LƯƠNG CƠ BẢN 20 MAN
25/5 PHỎNG VẤN
NHẬN 2 ĐẦU VIỆT - NHẬT

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook