xây dựng (lái máy, giàn giáo, lắp đặt tấm năng lượng mặt trời)

🏢Địa điểm: Tochigi

💰Lương: 23.5 man / Tháng

Tokutei cần gấp nam xây dựng
(lái máy, giàn giáo, lắp đặt tấm năng lượng mặt trời)ở tochigi.Lcb+trợ cấp 23,5man. Free gạo và đồ dùng sinh hoạt. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn.Ib để nhận đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook