KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ, KỸ SƯ XÂY DỰNG

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 22.0 man / Tháng

TUYỂN GẤP KỸ SƯ CHUYỂN VIỆC.(KỸ SƯ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ, KỸ SƯ XÂY DỰNG )
Tuyển 1 kỹ sư kỹ sư vận hành máy.
- Địa điểm làm việc: Tokyo
- Lương cơ bản 22 Man.
- Nội dung công việc: Ghi cụ thể trong thông… tin đính kèm. 2. Tuyển 1 Kỹ sư xây dựng. - Địa điểm làm việc:Osaka - Lương cơ bản 20 Man. - Nội dung công việc: Ghi cụ thể trong thông tin đính kèm. 3. Tuyển 1 kỹ sư xây dựng. - Địa điểm làm việc: Osaka - Lương cơ bản 20 Man. - Nội dung công việc: Ghi cụ thể trong thông tin đính kèm.==> Inbox để được hỗ trợ.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook