hàn nhà xưởng , hàn bán tự động , hàn tay

🏢Địa điểm: Nagoya

💰Lương: 1,000 yen / giờ

Cần chốt 5 from hàn nhà xưởng , hàn bán tự động , hàn tay
Làm việc ở trụ sở chính NAGANO và các tỉnh lân cận
Không có 3 kyu hỗ trợ xin giấy đánh giá
Lương 1000y/ giờ cán bộ nào quan tâm ib ạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook