kỹ sư chuyển việc : Xây Dựng

🏢Địa điểm: Fukushima,Tochigi

💰Lương: 1,100 yen / giờ

Dành cho kỹ sư chuyển việc :
Xây Dựng làm trong xưởng cấu kiện bê tông đúc sẵn, yêu cầu tiếng N5, Visa 4 tháng trở lên lương 1sen1/1h tiền nhà free.
fukushima làm thêm mỗi tháng từ 10-45h/1 tháng,
tochighi tiền nhà chia theo đầu người. Nhà Full 10ng - 1,25man/tháng.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook