Thực phẩm nam nữ tokutei lương 1200_1400 yên/h. Chốt gấp 2 form.

🏢Địa điểm: Chiba

💰Lương: 1,200 yen ~ 1,400 yen / giờ

Thực phẩm nam nữ tokutei lương 1200_1400 yên/h. Chốt gấp 2 form. Ở chiba

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook