Thực phẩm bánh mỳ,điện tử

🏢Địa điểm: Hyogo,Saitama,Tochigi,aichi ,Gunma,Kumamoto

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

👉Thực phẩm bánh mỳ
Tại Chiba
1100/h
Tăng ca 30-40h/thág
👉 Thực phẩm ...
Tại Aichi, Hyogo, Saitama,Tochigi.....
18,5man lcb
Tăng ca nhiều
👉Điện tử(Nữ)
Tại Gunma,Kumamoto
18-20m lcb
(inb để nhận chi tiết và lịch pv ạ)

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook