TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: chiba

💰Lương: 15.0 man / Tháng

TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM [CHIBA] CHẾ BIẾN HÁ CẢO . Về tay ~15man Cần 3form, yêu cầu cv , jitco đầy đủTOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM [CHIBA] CHẾ BIẾN HÁ CẢO . Về tay ~15man Cần 3form, yêu cầu cv , jitco đầy đủ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook