Tokute ngành thực phẩm

🏢Địa điểm: Hyogo,Osaka

💰Lương: 15.0 man ~ 17.0 man / Tháng

Tuyển các ban tts chuyển sang tokute ngành thực phẩm làm tại hyogo-osaka
Lương:930/h
Lương về tay 15-17 man

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook