KĨ SƯ XÂY DỰNG CHUYỂN VIỆC

🏢Địa điểm: Aichi

💰Lương: 25.0 man / Tháng

KĨ SƯ XÂY DỰNG CHUYỂN VIỆC-đi shyu
Số người: 2 người
Địa điểm : Aichi
Công việc: Phá dỡ công trình
Lương: 1man/ngày
Thời gian lv: 8h/ngày (nghỉ 90phut), 6 ngày/tuần
25 ngày/tháng. Lương 25man/tháng, thực nhận 19man4/tháng
Tăng ca 10 - 30h/tháng
Tiền nhà điện nước ga 3man/tháng
Job giới thiệu có mất phí

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook