xây dưng đong coppha

🏢Địa điểm: osaka,tochigi

💰Lương: 22.0 man ~ 23.5 man

tokutei cân gấp nam xây dựng(đóng coppha) ở osaka, lcb+trợ cấp 22man. Nam lái máy, giàn giáo, lắp đặt tấm năng lượng mặt trời)ở tochigi.Lcb+trợ cấp 23,5man. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn.Ib để nhận đơnTokutei cần gấp nam xây dựng( đóng coppha) ở osaka, lcb+trợ cấp 22man. Nam lái máy, giàn giáo, lắp đặt tấm năng lượng mặt trời)ở tochigi.Lcb+trợ cấp 23,5man. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn.Ib để nhận đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook