Tokutei Nhà hàng

🏢Địa điểm: tokyo-osaka

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Đơn Nhà hàng Tokutei lương cao 20 man và làm thêm nhiều, ở Yokyo và Osaka... Các bạn đăng ký luônĐơn Nhà hàng Tokutei lương cao 20 man và làm thêm nhiều, ở Yokyo và Osaka... Các bạn đăng ký luôn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook