TOKUTEI ĐIỆN TỬ

🏢Địa điểm: Kumamoto

💰Lương: 14.8 man / Tháng

TOKUTEI ĐIỆN TỬ KUMAMOTO - CHỈ TUYỂN ĐẦU VIỆT
Số lượng 40 nữ lấy 20
Tuổi từ 22 - 35
Lương 1s/1h
Lương thực lĩnh dự kiến 14m8
TĂNG LƯƠNG + THƯỞNG + PHỤ CẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook