Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 19.0 man / Tháng

Tokutei chuyển ngang. Cần 10 nam làm mỳ udon, cơm hộp tại kanagawa, chiba. Lcb 19 man trở lên. Đã có senpai diện tokutei. IbTokutei chuyển ngang. Cần 10 nam làm mỳ udon, cơm hộp tại kanagawa, chiba. Lcb 19 man trở lên. Đã có senpai diện tokutei. Ib

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook