kỹ sư IT

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Cần 2 bạn kỹ sư IT yêu cầu tiếng bài 30
Công việc và yêu cầu ghi trong đơn.
Không quá 1 tháng trình cục.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook