Tokutei hàn xì-gia công cơ khí

🏢Địa điểm: tokyo-chiba

💰Lương: 22.0 man ~ 37.0 man / Tháng

Đơn về ầm ầm phí giảm kịch sàn ma ứng viên thi lại k thấy 😎

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook