CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TOKUTEI GINOU

🏢Địa điểm: Ibaraki

💰Lương: 19.0 man / Tháng

<CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TOKUTEI GINOU>(R732)
・IBARAKI
・LƯƠNG CƠ BẢN 19MAN + TĂNG CA+ THƯỞNG
・TIẾNG NHẬT N4~
・LINK CÔNG VIỆC: http://viet-career.com/jobs/detail/food-732

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook