TOKUTEI LÁI MÁY XD

🏢Địa điểm: ISHIKAWA

💰Lương: 21.6 man / Tháng

#ISHIKAWA-TOKUTEI LÁI MÁY XD LƯƠNG CB 21.6MAN/THÁNG NHẬN VISA SẮP HẾT HẠN: T5-6-7-8#ISHIKAWA-TOKUTEI LÁI MÁY XD LƯƠNG CB 21.6MAN/THÁNG NHẬN VISA SẮP HẾT HẠN: T5-6-7-8

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook