Chế biến thủy sản

🏢Địa điểm: shizuoka

💰Lương: 18.5 man / Tháng

---- ĐƠN HÀNG GINO TOKUTEI ---- Thủy sản shizuoka và 2 đơn nông nghiệp ibaraki. Lương thưởng ổn định - phúc lợi xã hội cao . ib để biết thêm thông tin

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook