Đơn hàng tokutei thực phẩm làm quán ラーメン

🏢Địa điểm: Tokyo,Saitama,Kanagawa

💰Lương: 21.0 man / Tháng

Đơn hàng tokutei thực phẩm làm quán ラーメン tại tokyo-saitama-kanagawa

lương 21man~

yc : Tiếng N4 , có chứng chỉ tokutei nhà hàng

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook