Tokutei gino Xưởng cơm hộp

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 21.0 man / Tháng

【Việc TOKUTEI GINOU】 Xưởng cơm hộp ở Kanagawa, lương 21man~ Ưu tiên các bạn đỗ kỳ thi Tokutei tháng 10 Chế độ phúc lợi đầy đủ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook